Visie Werkwijze Producten

Visie

 

De Wereld is in beweging.
Het is alsof de wereld steeds sneller in beweging is. Organisaties en mensen bevinden zich in een uitgebreid en soms complex netwerk. Binnen dit netwerk kent ieder een eigen rol, positie en vorm. Ook dit samenspel is voortdurend in beweging. Het aanpassen van de organisatie aan de veranderende omgeving wordt eerder regel dan uitzondering.
Een crisis introduceert een nieuwe dynamiek en vraagt een hernieuwde visie van organisaties. Vertrouwde situaties, vanzelfsprekendheden en oude normen en waarden staan onder druk. Bestaande verhoudingen staan ter discussie. Organisaties worden dan niet alleen meer aangesproken op de effectiviteit en efficiency, maar vooral op het, op dat moment vergroten, van hun creativiteit en flexibiliteit.

Zonder crisis geen verandering, verandering is ontwikkeling en is in principe een verbetering. Ontwikkeling van mensen staat aan de basis van een succesvolle organisatieverbetering. Dit lijkt simpel, maar is veelal moeilijker te realiseren. De oorzaak ligt in het complexe netwerk waar wij deel van uitmaken en de scala van aspecten waarmee rekening moet worden gehouden. Denk aan hierbij aan het waarborgen van de continuiteit van en samenhang in de organisatie.

 

Werkwijze

 

Vanuit deze visie kiest FTF voor een persoonlijke en betrokken houding en een resultaatgerichte aanpak. In crisis situaties maken wij deze inzichtelijk en buigen wij om naar situaties waarvan mensen kunnen leren en waaraan zij een nieuw perspectief kunnen ontlenen maar vooral waar zij kunnen groeien om een antwoord te kunnen vinden voor deze nieuwe uitdaging. FTF ontwikkelt maat werk awarness, management- en risicotrainingen voor grote en middelgrote opdrachtgevers.
FTF is een gespecialiseerde organisatie op het gebied van interim- en ICT-projectmanagement. Ons werkgebied omvat zowel het algemene management in het bedrijfsleven, bij de overheid en overige instellingen, als de veelzijdige terreinen van functioneel en projectmanagement. Onze trainingen kenmerken zich dus door een intensieve en persoonlijke insteek. De trainingen zijn vormgegeven vanuit de gedachte dat ervaringsleren de meest effectieve manier is voor volwassenen om kennis en ervaring op te doen. We verdiepen ons daarvoor in de deelnemers en in de situatie bij hun werkgever. Met kennis van het 'vak van veranderen' en een praktijkgerichte mentaliteit reikt FTF een helpende hand.

Producten

 

 

Opleidingen, oefeningen en trainingen op het gebied van crisisbeheersing.
Awareness trainingen Cyber security.
Consultancy maatwerk producten.
Kennistechnologie toepassingen.
Begeleiding coaching.
Handleidingen en lesmateriaal.