NOODHULP SMX

Modulaire SafeRoom Export Model SMX

 

Nederlands vernuft gekoppeld en ingezet voor een betere toekomst van mensen die wonen in Hurricane gebieden. Kennis en ervaring op het gebied van management, crisisbeheersing gekoppeld met technisch bouw vernuft, opleidings en kwaliteits certificerings programma`s samen gebracht in een doel.

Doorstaan van Huricane Cat. 5 in een Modulaire SafeRoom Export Model SMX.

Doelstelling Project:

 • leveren van saferooms voor huizen als basis blok voor herbouw huizen
 • 1 module kan  3 SafeRooms per dag produceren (1000 per jaar)
 • schakelbare module en verschillende eindtoepassingen zijn mogelijk
 • op locatie produceren, lagere transport kosten door aanvoer van alleen grondstoffen
 • inzet lokale bevolking 20-30 man direct in productie en plaatsing saferooms
 • op locatie produceren dus weinig transport problemen
 • kwaliteitsbewaking en monitoring initieel opgezet vanuit Nederland. De Coördinatie en verankering kennisoverdracht door stichting Pioneering uit Twente
 • opleiden en certificeren van lokale kwaliteitsinspecteurs
 • management begeleiding door ervaren mensen die bekend zijn met de lokale situatie de taal en cultuur kennen
 • ontwikkelen inzetten van kennis op het gebied van prefabricage en conceptuele bouwmethodieken in zowel product als procesgang en deze aanpassen aan lokale situatie
 • online bouwkundige advies en constructie berekeningen door bedrijven die de productie en modulaire bouw kennen

 

Voorstel om de herbouw ook hurricane proof te maken.

 

Geachte heer Kronieger, beste Ralph,
Hierbij ontvang je vast een korte weergave mbt het betonmodule systeem. In de basis is het principe simpel:
We produceren betonnen ruimte modules welke verschillende programma’s kunnen huisvesten (bijv badkamer, die als safe room kan dienen)
- De modules zijn altijd even groot, maar de plek van sparingen kan variëren
- De modules wegen 15 ton (= 1,5 autobus) en zijn dus “orkaan-proof”
- De productiestraat is verplaatsbaar en kan verscheept naar st maarten binnen 6 weken.
- Ter plaatse produceren is efficiënter en is goed voor lokale werkgelegenheid.
- Onze toegevoegde waarde zit in het leveren van de mal de bouwkundigekennis en materieel.
- Wij kennen het eiland en spreken de taal.
Op basis van de voorbeelden lijkt het me zinvol een woning passend bij de wensen en regels van st maarten verder te ontwikkelen, (goed , snel, goedkoop).
- Een structurele verbetering klaar voor het volgende orkaan seizoen.
- Levertijd 4-6 weken, belangrijk het wordt een lokale productie!
De safe room is prefab kan je de rest van je huis zelf maken.
Export naar andere eilanden is ook mogelijk verder hout skelet bouw
Vrijdag is overleg met fabrikant. Het kan nog mee met Marine schip

  Linkedin:  https://www.linkedin.com/in/ralph-kronieger-64a8968/

 Ralph Kronieger

Ik zat in eerste relief team SMX LUIS 1995 verantwoordelijk voor invliegen en deployment  Noodhospitaal en versterking Ambulancedienst St. Maarten..

Reacties op IRMA: RTL Nieuws Maandag 11. september, 19:30-19:50

Het laatste binnenlandse en buitenlandse nieuws. Interview over noodhulp St Maarten. Het belang van snelle wederopbouw. https://www.rtlnieuws.nl/nederland/nederlandse-noodhulp-sint-maarten-te-laat-en-te-weinig

Nieuws uur: https://nos.nl/artikel/2191999-ramp-sint-maarten-niet-goed-ingeschat.htmlRelief Aid to improve the SMX housing.                     Ready for the next hurricane.

Prefab concrete mudular hurricane-proof saferoom.

Delivery 4-6 weeks, important it becomes a local production!

The principle is simple:

We produce concrete module modules that can accommodate different programs (eg bathroom, which can serve as a safe room)

- The modules are always equal, but the place of doors windows can vary

- The modules weigh 15 tons and are thus "hurricane-proof"

- The production street is as a whole moveable and can be shipped to St maarten within 6 weeks.

- Producing on-site is more efficient cheaper and is good for local employment.

- Our added value lies in delivering the mold's engineering knowledge and equipment.

- Project leaders know the island and speak the language.

- Further development of low-cost houses suitable for the wishes and rules of St maarten is possible, (good, fast, cheap).

- A structural improvement, ready for the next hurricane season.

- The safe room is prefab you can make the rest of your house yourself.

- Export to other islands is also possible , as a base for the construction of wood skeleton houses.


Informatie Beveiligings Dienst IBD crisisgame

Ralph Kronieger nu ook Trainer van IBD Crisisgame voor gemeenten.

De IBD Crisisgame is zoveel mogelijk aangepast op de gemeentelijke situatie en kan worden gebruikt om een (informatiebeveiligings)crisis te oefenen. De IBD Crisisgame focust zich sterk op de bestuurlijke gevolgen en belangen bij een crisis en de kans op reputatieschade. Wat is er gebeurd? Gemeente De Natte Meren is gehackt. U staat voor de taak deze hack samen met andere gemeentelijke deelnemers zo efficiënt mogelijk te bestrijden. Analyseer de risico’s, voorkom dat de data bij onbevoegden terechtkomt, beperk de schade en achterhaal wie de dader is. Maar let op! De tijd dringt en consequenties van verkeerde beslissingen kunnen verstrekkend zijn. Voor wie is de game bedoeld? De IBD Crisisgame is bedoeld voor alle gemeenten, gemeentelijke ICT-samenwerkingsverbanden/Belastingsamenwerkingen/ISD’s en hun medewerkers. Specifiek betreft dit medewerkers die belast zijn met het onderwerp Informatiebeveiliging (CISO/CSO, VCIB’s/ACIB’s, IBF, beveiligingsadviseurs, adviseurs en beleidsmedewerkers informatiebeveiliging).

Militaire CrisisNoodOpvang op de Antillen noodzakelijk!First Things First

Security systems have to win every time, the attacker only has to win once.


Social Engineering is the single greatest security risk in the decade ahead  Gartner, 2010.


Goede ideeën ontstaan door creatief denken!


First Things First sinds 1993 aan het werk in de crisisbeheersing


ACTIE FirstThingsFirst & Nervecentre