Boeken Publicaties

B1: Barometer voor verpleeg- en verzorgingshuizen 2004

Risico inventarisatie voor verpleeg- en verzorgingshuizen op het gebied van integrale veiligheid.

--------------------------------------------------------------------------------------------

B2: Crisometer@rampenbestrijding 2005
Indicator ten behoeve van bedrijven en instellingen om een verantwoorde en betrouwbare inschatting te kunnen maken van de ernst van een crisissituatie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
B3: Handreiking Gemeentelijke processen in de Crisisbeheersing 2008/2009.
Basis informatie voor medewerkers van de gemeente belast met crisisbeheersing. ISBN 9789079559-02-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------

B4: Opzoek naar nieuw leiderschap 2011

Invloed van nieuwe sociale media op bestuurlijke besluitvorming.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

B5: Evaluatie civiel militaire samenwerkingsakkoord

Terugblik op een intensieve samenwerking blad de Genist 02-2011

-------------------------------------------------------------------------------------------------

B6: Handleiding Gemeentelijke processen in de Rampbestrijding 2014

Bestemd voor de gemeentelijke managementteams en leden van de actiecentra van de gemeenten.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
B7: Checklist Crisisbeheersing voor burgemeesters 2014
Van wet tot actie als opperbevelhebber in de Crisisbeheersing. ISBN 978-90-79559-01-5.

-----------------------------------------------------------------------------------------

B8: Checklist Crisisbeheersing voor Korpsbeheerders 2014
Van wet tot actie als Districtschef of korpsbeheerder politie. ISBN 978-90-79559-01-5

------------------------------------------------------------------------------------------

B9: Gemeentelijke crisis organisatie 2010-2014

De gemeentelijke crisis organisatie (team Bevolkingszorg) van burgemeester tot bode werkwijze. Taken Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden.

 -------------------------------------------------------------------------------------------

B10: Almanak Crisisbeheersing 2015. Op weg naar netcentrisch werken
Algemene handleiding oever de organisatie van de crisisbeheersing in Nederland. (>200 pagina`s)
-------------------------------------------------------------------------------------------------

B11: Almanak Crisisbeheersing 2016

Helder naslagwerk op het gebied van de crisisbeheersing. ISBN 978-90-79559-039 NUR 100

 

Almanak 2016.1

Helder naslagwerk op het gebied van de crisisbeheersing.

ISBN 978-90-79559-039

Gemeente als Crisis organisatie 2014

De gemeentelijke crisis organisatie van burgemeester tot bode.

Basis informatie voor medewerkers van de gemeente belast met crisisbeheersing.     

ISBN 9789079559-02-2

  • Taken
  • Bevoegdheden
  • Verantwoordelijkheden.

Wet Veiligheids regio 2011

Wet en toelichting